top of page

פלטפורמה חדשנית, השפעה משמעותית.

התוכנית מציעה פלטפורמה חדשנית שהשפעתה על המשתתפים הינה משמעותית.

היא המקיפה ביותר בישראל; יושמה בלמעלה מ-100 בתי ספר יסודיים, ומעל 3,000 בכל שנה.

תוכנית החינוך הרב-תרבותית ממוקדת בתלמידים צעירים, בגילאי 11-10, שטרם הספיקו לפתח דעות קדומות.

20180606_173620[1].jpg

פרס ירושלים לאחדות ישראל

2018

שיטת ניר גם הוכרה רשמית בידי משרד החינוך, ובשנת 2018 הוענק לד"ר שיינפלד, ד"ר חוטר וד"ר גאניים, בשיתוף עם עמותת ניר, פרס ירושלים לאחדות ישראל. ועדת הפרס תיארה את שיטת ניר כ"מודל חדשני ליצירת יחסים בין מגזרים שונים ויצירת דיאלוג בונה באמצעות אלפי משתתפים", וכן ציינה כי "המחקר מצביע על כך שהחוויות שחוו משתתפים בפעילות התוכנית הובילו אותם להפחתה בדעות השליליות כלפי תרבויות אחרות ולעלייה בסובלנות כלפי האחר". בנוסף, התוכנית משמשת כגורם מתווך בין מגזרים שונים, באשר כל משתתפיה הופכים לסוכנים של שינוי בתוך קהילותיהם.

השיטה מיושמת בהצלחה כבר יותר מעשר שנים ומדדיה מצוינים. מעל 13 אלף תלמידים, 3,000 סטודנטים  ו-400 מורים כבר השתתפו בתוכנית. מחקרים מצביעים על כך שמשתתפים שחוו את התוכנית הפגינו סובלנות כלפי בני תרבויות אחרות.

המחקר מצביע על כך שהתוכנית הניבה תוצאות יוצאות דופן ושהיא מצליחה להפחית דעות קדומות בקרב משתתפיה וליצור גישה חיובית כלפי בני תרבויות שונות. התוכנית קיבלה בימה והכרה בכנסים בינלאומיים, ומחקרים העוסקים בה מצוטטים בכתבי עת אקדמיים ופופולריים. התוכנית גם מקבלת תמיכה, מימון ועידוד ממשרד החינוך הישראלי, לצורך הטמעתה בבתי-הספר של המגזרים היהודי-חילוני, היהודי-דתי והערבי.

Screen Shot 2020-04-21 at 12.52.19 PM.pn

ינואר 2020

המגיפה הטובה - תנופה בפעילות עמותת "ניר" NEAR

כ-3,700 תלמידים לומדים השנה במערכת ניר ב-150 כיתות ברחבי הארץ במסגרת תוכנית TEC4Schools בשיתוף עם עמותת ניר. ילדים וילדות יהודים דתיים וחילונים, מוסלמים, דרוזים, תלמידי המשתייכים למסגרות החינוך המיוחד ותלמידי כיתות המצטיינים מהאגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך - כולם עובדים עם הרשת החברתית-חינוכית של עמותת ניר, שפותחה בהשראת מודל TEC...

Screen Shot 2020-04-21 at 12.54.53 PM.pn

NEAR

near.org.il

Screen Shot 2020-04-21 at 1.08.33 PM.png

אוגוסט 2019

שלוש רשויות ועמותת ניר אחת

אנו שואפים לייצר גשר גם בין מחנכי התלמידים הלוקחים חלק בפעילות שלנו - זהו מרכיב חיוני להצלחת התוכנית. במהלך שנת הלימודים קבוצות קטנות של תלמידים ממגזרים שונים בחברה הישראלית ביצעו יחד משימות משותפות בעזרת המערכת שלנו, הכירו זה את זו ונחשפו לעולמות תרבותיים חדשים בתוך המארג החברתי החדש שנוצר במסגרת הפעילות...

Screen Shot 2020-04-21 at 12.54.53 PM.pn

NEAR

near.org.il

הרשמו לתפוצת הניוזלטר שלנו

תודה על הרשמתך!

bottom of page