top of page

לגשר בין תרבויות באמצעות הטכנולוגיה.

עמותת ניר מבקשת להתגבר על מכשולי השפה ועל מרחקים גיאוגרפיים,

וליצור קשרים בינאישיים ארוכי-טווח.

עמותת ניר היא ארגון ללא כוונת רווח העוסק בחינוך, שהוקם לזיכרו של ניר דיסקין, שנפטר בשנת 2014 לאחר מאבק עיקש במחלת הסרטן, והוא בן 30 בלבד.

 

ניר האמין בכל לבו בצדק חברתי והיה נחוש בכוונותיו לקדם אידיאלים של סובלנות וקבלת האחר. עמותת ניר חותרת להגשמת חזונו של ניר באמצעות החינוך - כדי ליצור עולם טוב יותר, עולם שבו שוררים כבוד והבנה בין תרבויות שונות.

במערכת החינוך הישראלית במתכונתה כיום קיימת הפרדה בפועל בין מגזרים שונים באוכלוסייה.

תלמידים הלומדים במסגרת זרם החינוך הממלכתי, אחרים הלומדים בזרם הממלכתי-דתי,

מוסלמים, נוצרים, בדווים ודרוזים - כל אלה, מבני המגזרים השונים, לומדים בנפרד,

והם כמעט שאינם זוכים להיפגש אלה עם אלה כחלק ממערך הלימודים הרגיל.

בשיטה החינוכית החדשנית שפותחה במסגרת העמותה זוכים תלמידים בני תרבויות שונות באוכלוסייה לשתף פעולה במסגרת למידה משותפת ולהכיר אלה את אלה, במטרה להקדים את הדעות הקדומות וליצור גשרים בין בני התרבויות השונות, דור העתיד של החברה הישראלית.

המייסדים

עמותת ניר הוקמה בידי בני משפחת דיסקין יחד עם שלוש מייסדות מרכז TEC

(Technology, Education and Cultural Diversity Center)

ומנהלותיו: ד"ר מירי שיינפלד ממכללת סמינר הקיבוצים, ד"ר איליין חוטר ממכללת תלפיות וד"ר אסמאא גאניים ממכללת אל-קסאמי. ד"ר שיינפלד, ד"ר חוטר וד"ר גאניים הן חוקרות חינוך מובילות מתחום החינוך, המתמחות בטכנולוגיות מידע ותקשורת (Information and Communication Technology, ICT) בחינוך. שלושתן שימשו כראשות תחום זה במוסדות החינוך שאליהן הן משויכות אקדמית.

המייסדים

עמותת ניר הוקמה בידי בני משפחת דיסקין יחד עם שלוש מייסדות מרכז TEC

(Technology, Education and Cultural Diversity Center)

ומנהלותיו: ד"ר מירי שיינפלד ממכללת סמינר הקיבוצים, ד"ר איליין חוטר ממכללת תלפיות וד"ר אסמאא גאניים ממכללת אל-קסאמי. ד"ר שיינפלד, ד"ר חוטר וד"ר גאניים הן חוקרות חינוך מובילות מתחום החינוך, המתמחות בטכנולוגיות מידע ותקשורת (Information and Communication Technology, ICT) בחינוך. שלושתן שימשו כראשות תחום זה במוסדות החינוך שאליהן הן משויכות אקדמית.

bottom of page