3 תרבויות שונות

4 שלבים המקדמים הבנה וקבלה

השיטה המיושמת במסגרת תוכנית העמותה הינה שיטה ייחודית וחדשנית ועם זאת בדוקה היטב, שבבסיסה לומדים הילדים להכיר אלה את אלה באופן הדרגתי, תוך כדי עמידה במשימות חינוכיות העושות שימוש בפלטפורמה אינטרנטית.

 

במהלך שנת הלימודים, קבוצות קטנות של תלמידים ממגזרים שונים באוכלוסייה משתפות פעולה כדי להשיג מטרות משותפות. התוכנית בנויה שלבים-שלבים, כאשר בכל שלב קבוצות התלמידים נדרשות לעמוד במשימות שונות, תחילה במשימה שמעורב בה טקסט, עבור בתמונה, אודיו ולבסוף - וידיאו.

התוכנית מתוכננת לייצר אמון בין התלמידים באופן הדרגתי באמצעים הטכנולוגיים, כאשר בסוף כל שנה, לאחר שהתלמידים לומדים להכיר אלה את אלה באמצעות הפעילויות הדיגיטליות האינטראקטיביות שהתוכנית מציעה, הם גם נפגשים אלה עם אלה גם במציאות. התוכנית מיושמת כבר מעל 10 שנים בהצלחה מרובה המוכחת גם במחקרים אקדמיים.

01

קריאה

קבוצות תלמידים קטנות מתרבויות שונות משתפות פעולה במשימות משותפות, מתקשרות באמצעים טקסטואליים, תוך הימנעות מהפעלת מנגנונים של דעות קדומות.

02

שמיעה

לשיח בין התלמידים מיתוסף אלמנט מתחום השמע.

03

התבוננות

אחרי יצירת היחסים בשני השלבים הקודמים, התלמידים זוכים להשתתף בשיחה פנים מול פנים – והקשר ביניהם מועצם.

04

פגישה

שיאה של התוכנית, שבה זוכים התלמידים להיפגש לאחר שנת לימודים מלאה של שיתוף פעולה.

השיטה מיושמת בהצלחה במשך למעלה מעשר שנים

עם תוצאות מוכחות היטב הנתמכות במחקרים אקדמיים.