top of page

3 תרבויות שונות
4 שלבים המקדמים הבנה וקבלה

השיטה המיושמת במסגרת תוכנית העמותה הינה שיטה ייחודית וחדשנית ועם זאת בדוקה היטב, שבבסיסה לומדים הילדים להכיר אלה את אלה באופן הדרגתי, תוך כדי עמידה במשימות חינוכיות העושות שימוש בפלטפורמה אינטרנטית.

 

במהלך שנת הלימודים, קבוצות קטנות של תלמידים ממגזרים שונים באוכלוסייה משתפות פעולה כדי להשיג מטרות משותפות. התוכנית בנויה שלבים-שלבים, כאשר בכל שלב קבוצות התלמידים נדרשות לעמוד במשימות שונות, תחילה במשימה שמעורב בה טקסט, עבור בתמונה, אודיו ולבסוף - וידיאו.

התוכנית מתוכננת לייצר אמון בין התלמידים באופן הדרגתי באמצעים הטכנולוגיים, כאשר בסוף כל שנה, לאחר שהתלמידים לומדים להכיר אלה את אלה באמצעות הפעילויות הדיגיטליות האינטראקטיביות שהתוכנית מציעה, הם גם נפגשים אלה עם אלה גם במציאות. התוכנית מיושמת כבר מעל 10 שנים בהצלחה מרובה המוכחת גם במחקרים אקדמיים.

01

לקרא

קבוצות קטנות של תלמידים ממגוון מגזרים ותרבויות

משתפים פעולה בביצוע משימה משותפת בכתב, מתקשרים בכתב ללא רמזים מנחים לטובת מניעת דעות קדומות

02

לשמוע

הדיאלוג המובנה ממשיך ברשת, ותקשורת כתובה נתמכת ע"י הודעות שמע.

03

לראות

לאחר התבססות מערכת יחסים , אמצעי תקשורת מתרחבים ע"י הוספת דיונים בקבוצת ודאו.

04

לפגוש

פגישה, פנים מול פנים, לאחר שיתוף פעולה במשך השנה.

השיטה מיושמת בהצלחה במשך למעלה מעשר שנים

עם תוצאות מוכחות היטב הנתמכות במחקרים אקדמיים.

bottom of page