top of page

תמיכתכם כמוה כהשקעה בעתיד.

 הגשמת החזון והבטחת השפעה רחבה תדרוש מאיתנו הרחבה משמעותית של התוכנית, שדרוג כלים טכנולוגיים, הקמת תשתית רחבה וחזקה, ולבסוף, הטמאה במערכת לימודית של שלושת המגזרים.

bottom of page